Номер на картата:  
Парола:   

Начало  >  Условия за превоз

Условия на пътуване

Потребителят няма право да анулира покупка

Въпреки че член 47 от Закона за Пазарните Практики и Защита на Потребителите предоставя период за анулация от 14 календарни дни при продажби от разстояние, това право на оттегляне не се прилага за договори, касаещи и сключени през уебсайта.

В съответствие с Белгийския Кралски указ от 18 Ноември 2002, договорите от разстояние, свързани с настаняване, транспорт, изхранване и отдих, са изключени от тази възможност при определени условия.

Това изключение за сектор Туризъм е наложено поради спецификата на предоставяните услуги в конкретния сектор и е в съответствие с Европейските регламенти за продажби от разстояние, които също правят изключение за услуги, предоставящи настаняване, транспорт, изхранване и отдих.

1. ДЕФИНИЦИИ НА ЗНАЧЕНИЯТА НА НЯКОИ ИЗПОЛЗВАНИ ИЗРАЗИ 2. ПРИЛОЖИМОСТ 3. БИЛЕТИ 4. ТАРИФИ, ТАКСИ И ДРУГИ РАЗНОСКИ 5. РЕЗЕРВАЦИИ 6. ЧЕКИРАНЕ (ОБРАБОТКА) И КАЧВАНЕ В САМОЛЕТА 6.i CHECK-IN ONLINE 7. ОТКАЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА БАГАЖ 8. БАГАЖ 9. ГРАФИЦИ, ЗАКЪСНЕНИЯ, АНУЛИРАНЕ НА ПОЛЕТИ 10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 11. ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА НА САМОЛЕТА 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ПРЕВОЗВАЧА 13. АДМИНИСТРАТИВНИ ФОРМАЛНОСТИ 13.i Необходими визи 14. ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ 15. КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСКОВЕ (РЕКЛАМАЦИИ) ИЛИ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА СЪДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ 16. ТЪЛКУВАНЕ 17. ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ 18. ТАКСИ ЗА ТРАНСФЕР 19. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ПРЕВОЗВАЧ 20. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Важни документи

За необходими документи за пътуването, моля, посетете: www.politiadefrontiera.ro , в раздел "Пътни условия"