Πολιτική απορρήτου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, και τις διατάξεις του Νόμου 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L. έχει την υποχρέωση να διαχειρίζεται με ασφάλεια και μόνο για τους παρακάτω αναφερόμενου σκοπούς τα προσωπικά σας δεδομένα, άλλων μελών της οικογένειας σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η καταγραφή και η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των επιβατών για:

    • την αποστολή προσφορών, διαφημιστικών μνημάτων και μνημάτων marketing
    • κρατήσεις/εκδόσεις εισιτηρίων
    • να βεβαιωθούμε ότι η ιστοσελίδα είναι σχετική με τις ανάγκες σας
    • τη διαβίβαση δεδομένων είδους PNR (Passenger Name Record) ώστε να διεξάγεται η δραστηριότητα της αεροπορικής εταιρείας σε άλλα κράτη με ασφάλεια (στους αερολιμένες άφιξης και ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το πρόγραμμα E-Border)
    • να σας επιβεβαιώσουμε τις υπηρεσίες που έχετε αποκτήσει on-line και για να σας παρέχουμε πρόσθετες υπηρεσίες (αλλαγές προγράμματος, διαδρομής, προγράμματος λειτουργίας κ.λπ.)
    • να πραγματοποιήσουμε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα αφοσίωσης
    • να σας ενημερώσουμε μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, SMS ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, σχετικά με τις προσφορές της S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L. ή των συνεργάτιδων εταιρειών.

Αναφέρουμε επίσης ότι η S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L. δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχετε για σκοπούς άλλους από τους παραπάνω αναφερόμενους, εξαιρουμένου της περίπτωσης που ο συγκεκριμένος σκοπός αναφέρεται ρητά εγγράφως και υπάρχει προηγουμένως η έγκρισή σας.

Τα δεδομένα διατηρούνται για έξι μήνες και μετά αρχειοθετούνται.

Η S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L. κοινοποίησε στην Εθνική Αρχή Εποπτείας της Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι είναι χειριστής προσωπικών δεδομένων και έλαβε τον αριθμό εγγραφής 30623.

Τα καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα προορίζονται για χρήση από τον χειριστή S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L. και κοινοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μόνο προς κρατικές αρχές ή /και τους καθορισμένους από την S.C. Blue Air-Airline Management Solutions S.R.L χειριστές, κατόπιν αιτήματος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 677/2001, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίθεσης, παρεμβολής επί των δεδομένων, το δικαίωμα να μην υπόκειστε σε ατομικές αποφάσεις και το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Εφόσον κάποια από τα δεδομένα σας είναι εσφαλμένα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.